Dace Šukste – par dalību projektā “SEMPRE Accelerators”

DK21

 

“Man sākās viss 2020. gada 16. janvārī,” par savu dalību “SEMPRE Accelerators” projektā atceras Veicinātāju komandas pārstāve no Rucavas – Dace Šukste. Piedalīties viņu uzaicināja Rucavas novada pašvaldības Sociālā dienesta darbiniece Ligita Freimane. Komandas aktīviste Videga Kāpostiņa bija aizbraukusi. Dacei, kā viņa atzīst, sākums nebija viegls, jo kautrējās. Atraisīties viņai palīdzēja publiskās uzstāšanās nodarbība, ko 2020. gada 16. janvārī Rucavā pasniedza Liepājas Universitātes lektore Sandra Okuņeva. Pēc tam D. Šukste ņēma dalību “Lēti, garšīgi, veselīgi” nodarbību organizēšanā. (..) Viņas uzdevums bija vadīt nodabības. Pirmajā reizē – nedroši, bet pēc Ligitas Freimanes uzmundrinājuma, sāka izdoties.

 

Rucavas Sociālā dienesta organizētās rokdarbu nodarbībās cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, L.kkoFreimanes vadībā, Dace jutusies pārliecināti, bet šajā projektā sākumā nedroši.  Covid-19 pandēmijas laiks viņai bijis ļoti grūts. Skumjas sagādāja tas, ka ne ar vienu nevarēja satikties. Tik ierasti bija kaut kur braukt. Uz nodarbībām viņa devusies ar priecīgu sajūtu – kā uz darbu.

Turpinājumā D. Šukste pastāstīja, ka pēc pandēmijas uz Liepājas Diakonijas centru (LDC) bija atbraukušī šī projekta partneri no Igaunijas, pieredzes apmaiņas programmā. Bija ļoti interesanti. Tur arī ir diakonija. Vērtīgs likās igauņu darbs ar cietumnieku atbalstu, jo cilvēkiem, kuri iznāk no cietuma, nekā nav. Tad ir labi, ja kāds viņiem palīdz atgriezties sabiedrībā, motivējot dzīvot tālāk.
Par divu dienu pieredzes apmaiņas braucienu uz Vidzemi Dace sacīja, ka arī redzēja un ieguva daudz ko vērtīgu. Dalībnieki apmeklēja bērnus ar invaliditāti. Iepriecināja tas, ka visi bērni bija nodarbināti. Kāds gleznoja, cits zīmēja, vēl cits kaut ko veidoja. Katram bērnam bija sava skolotāja. Viņiem ir arī veikaliņš, kur to visu var pārdot.

Tad Veicinātāju komanda ieradās LDC un biedrībā “Radi Vidi Pats” uz ēnošanu. LDC 21.07.2021. pasākums sākās ar svētbrīdi. Pēc tam ēnotājas – Videga Kāpostiņa, Velga Lībeķe un Dace Šukste – piedalījās Diakonijas paplašinātajā valdes un darbinieku sapulcē. Dalībniecēm ļoti patika, ka tikšanās sākās ar aizlūgšanu. Interesanta bija arī projekta koordinatore Karīnas Krieviņas vadītā ekskursija pa Diakoniju.

 

Atceroties arī par ēnošanu “Radi Vidi Pats” 31.07.2021., Rucavas pārstāve pastāstīja, ka viņas sagaidīja Linda Ulāne, kas tur ir vienīgā algotā darbiniece. Visi pārējie ir brīvprātīgie. Biedrība nodarbojas ar labdarību. Arī viņiem ir veikaliņš, kurā par ziedojumu tiek pārdotas cilvēku
atnestās lietotās drēbes.

Vēl D. Šukste informēja, ka Ligita Freimane sagatavo trešo izdevumu “Recepšu burtnīca” – ar receptēm, ko uztura speciālistes pasniedza projekta “Lēti, garšīgi, veselīgi” nodarbību pusdienās.

Projekta rezultātā cilvēku ar īpašām vajadzībām atbalsta grupām top arī biedrība, bet pandēmijas dēļ nevienam nav skaidrs, kas un kā tālāk notiks.

 

 

Ziņa un foto: biedrība “Kristīga Atbalsta Apvienība”

 

__________________________________________________________________________________

 SA logo

Sākot ar 01.05.2019. biedrība “Liepājas Diakonijas centrs” īsteno INTERREG V-B Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014.—2020. gada periodā projektu “SEMPRE Accelerators for Service Co-Creation (SEMPRE Accelerators)”.

Interreg logo