Dalības maksa 6.maija konferencē Domino projekta atbalstam

2016.gada 6.maijā Liepājas Krusta baznīcā notika konference “Sieviešu ordinācija = par un pret”. Tajā piedalījās pārstāvji no LELB, LELBāL, Apvienotās Metodistu baznīcas, “Latvijas Luterāņu sieviešu teoloģu apvienība” (LLSTA), Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes, mācītāji, evaņģēlisti, Krusta draudzes locekļi.

Konferences dalības maksa bija – iegādāties vienu preci Domino tirdziņā. Gūtie ienākumi bija paredzēti par labu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.