Darba seminārs Rīgā 22.11.2017.

Sempre1

22. novembrī Rīgā projekta “SEMPRE”, ko atbalsta INTERREG Baltijas jūras reģiona programma, ietvaros notika darba seminārs “Sociālā spēcināšana reģionos”, kuru rīkoja Latvijas puses sadarbības partneru darba grupa no Liepājas Diakonijas centra, Latvijas Universitātes un Vidzemes Augstskolas.

sepmpre4

 

“SEMPRE” ir saīsinājums no angļu valodas un latviskā tulkojumā nozīmē “Sociālā spēcināšana reģionos”. Arī semināram tika dots tāds pats nosaukums un uz to bija uzaicināti pārstāvji no Veselības ministrijas, Tiesībsarga biroja, Latvijas Pašvaldību savienības, apvienības “Apeirons” un apvienības “saliedēt.lv”. No uzaicinātajiem nebija ieradušies pārstāvji no Labklājības ministrijas un Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas.

 

Sempre2

 

Liepājas Diakonijas centra vadītājs Mārtiņš Urdze ievadā iepazīstināja ar SEMPRE projektu. Latvijas Universitātes pārstāvji sniedza informāciju “SEMPRE” projekta ietvaros veiktajā pētījumā par problēmām cilvēkiem ar īpašām vajadzībām Liepājas reģionā, kā arī dalījās informācijā par Vācijā, Latvijā un Somijā veikto pētījumu “Sociālo organizāciju barjeras un šķēršļi”. Vidzemes Augstskolas dalībnieki pastāstīja par savu darbu un Zviedrijas partneru pieredzi ar jauniešu spēcināšanu lauku apvidos, kas skar arī tādas sociālās grupas kā ģimenes, kuras skāris bezdarbs un vienaudzinošie vecāki. Viņi minēja piemēru no Zviedrijas izglītības modeļa, iekļaujot bērnus ar funkcionāliem traucējumiem sabiedrībā jau bērnudārzā, tādējādi jau no mazotnes veicinot izpratni un prasmi komunicēt ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Tāpat vidzemnieki dalījās ar “Liepas SEMPRE” grupas sociālās uzņēmējdarbības piemēru, iesaistot interesentus no sociālās mājas.

Liepājas Diakonijas centra mērķa grupa ir cilvēki ar īpašām vajadzībām. Vairākās vietās Liepājas reģionā ir izveidotas atbalsta grupas, kurās cilvēki tiekas, lai kopīgi darbotos, iepazītu viens otru un meklētu risinājumus tālākai grupu attīstībai ar mērķi izveidot mikroprojektu, kas būtu viens no impulsiem SEMPRE projekta ilgtspējai un turpinājumam arī pēc projekta beigām.
Pēc tam vārds tika dots pieaicinātajiem pārstāvjiem, kas izteica savu redzējumu par sadarbības iespējām, kā arī sniedza informāciju un ieteikumus dažādo jomu “SEMPRE” partneru problēmsituācijās.

 

sepmpre3

Uz jautājumiem atbild Tiesībsarga biroja  eksperte  Anete Ilves

 

Sarunās tika skarts asistentu jautājums cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Apeirona pārstāve, kas pati pārvietojas ratiņkrēslā, dalījās par savu negatīvo pieredzi un pazemojošo sajūtu, kad jāatskaitās par katru soli, aizpildot asistentu darba stundu uzskaites lapas.

Semināra laiks bija ļoti spraigs, piepildīts un rezultatīvs, kur ieguvējs un jaunas informācijas saņēmējs bija katrs dalībnieks. Tika gūtas idejas projekta galalietotāju apmācībām; ierosmes, stiprinājums un jaunas idejas tālākam darbam un dažāda veida sadarbībai, piemēram, ar Latvijas Pašvaldību savienības atbalstu izmantot iespējas rīkot videokonferences, tādējādi aizsniedzot pēc iespējas lielāku mērķauditoriju u.c. Nobeigumā semināra dalībnieki vienojās par nākošo tikšanos un apmainījās kontaktiem.

 

Info un foto: Karīna Krieviņa.

Par publicēšanu atbild biedrība “Kristīga Atbalsta Apvienība”.


Sākot ar 21.11.2015. Liepājas Diakonijas centrs ir uzsācis līdzdarboties kā projekta partneris “Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020. gadam” ietvaros notiekošajam projektam “Sociālā spēcināšana reģionos” (SEMPRE). Projekts tiek īstenots Interreg programmas 1. prioritārajā virzienā “Inovācijas spējas” 3. apakšpunkts “netehnoloģiskās inovācijas”.

logotipi1