Darbnīca par tēmu – kalpošana 27.aprīlī

Darbnīca

Tēma: Kalpošana

Sestdien, 27.04.2013, no plkst. 10.00-17.30,

Diakonijas centrā, Fr. Brīvzemnieka ielā 54.  

Mērķis:

Apdomāt savu kalpošanu gan draudzē, gan ārpus tās, lai tā
būtu saskaņā ar Dieva gribu.

Darbnīcā pārdomāsim sekojošas tēmas:

– Mana kalpošana šodien

– Kalpošanas biogrāfija

– Spēka avoti

– Mana turpmākā kalpošana

Pieteikšanās pie Mārtiņa Urdzes vai Karīnas Krieviņas.

krokus
Foto: Karīna Krieviņa

“Teici To Kungu, mana dvēsele, un neaizmirsti, ko Viņš tev labu darījis!” /Ps 103,2/