Darbnīca LAIKS 23.novembrī

Darbnīca

23.11.2013.

Diakonijā, Fr. Brīvzemnieka ielā 54

Tēma: Laiks

Mērķa grupa: no draudzes un diakonijas

Dalībnieku skaits: 10 – 20