Diakonijas apmācības programma Grobiņas prāvesta iecirknī 2013/2014.g.

Nodarbības notiek Liepājas Diakonijas centrā, Fr. Brīvzemnieka ielā 54, reizi mēnesī.

Dalībnieki iegūs zināšanas par: diakonijas biblisko un vēsturisko pamatojumu; diakonijas darba praktiskiem pamatiem; par garīgo aprūpi un ētiskiem jautājumiem; varēs plānot diakonijas aktivitātes savās draudzēs.

Apmācības noslēgsies 15.03.2014. ar dievkalpojumu, kur tiks pasniegtas apliecības par kursu beigšanu, un ar kopīgu diakonijas dienu.