Diakonijas apmācības

Diakonijas apmācības, kas Grobiņas prāvesta iecirknī sākās 2013.gada 19.janvārī, Liepājas Diakonijas centrā rit pilnā sparā. Nodarbības notiek reizi mēnesī, un līdz šim jau padziļināti apskatītas sekojošas mācību tēmas: ticības pamati, diakonijas teorētiskie pamati, ētika un diakonijas praktiskie pamati. 

17.augustā lekciju par diakoniju, sociālo darbu un misiju vadīja LELB Liepājas bīskaps Pāvils Brūvers. Viņš dalījās gan mūsu Baznīcas diakonijas, gan savā personīgajā darba pieredzē, uzsverot, ka diakonija ir cieši saistīta ar misiju, un skaidroja misijas nozīmi Baznīcas dzīvē. Klātesošie vienbalsīgi aicināja bīskapu iespēju robežās sekmēt diakona amata ieviešanu LELB struktūrā. 

Diakonijas apmācības Grobiņas prāvesta iecirknī noslēgsies 2014.gada 15.martā ar dievkalpojumu, kurā tiks pasniegtas apliecības par kursu beigšanu, un ar kopīgu diakonijas dienu. Lekcijas pieejamas arī kalpot.lv , šeit> . Apliecības saņems tie dalībnieki, kas nebūs kavējuši nodarbības vairāk kā divas reizes un sagatavojuši īsu referātu par darbu ar noteiktām cilvēku grupām.