Dievkalpojumā 27.06.2021. kalpo mācītājs Kārlis Žols

2021. gada 27. jūnijā 

  

Liepājas Krusta ev. lut. draudzē notiks Dievkalpojums klātienē no plkst. 15.00.

  

Dievkalpojuma kārtība un LELBP mācītāja Kārļa Žola sprediķis pieejams arī neklātienē (pielikumā).

Dievkalpojums Zoom platformā šo svētdien nenotiks.

Visi mīļi gaidīti Dievkalpojumā!