Dievkalpojuma kārtība mājas apstākļos vienatnē vai kopā ar citiem

Tad sieva Jēzum saka: “Kungs, es redzu, ka Tu esi pravietis. Mūsu tēvi ir pielūguši šinī kalnā, bet jūs sakāt, ka Jeruzāleme ir tā vieta, kur Dievs jāpielūdz.” Jēzus viņai saka: “Tici Man, sieva: nāk stunda, kad jūs Tēvu vairs nepielūgsit nedz šinī kalnā, nedz Jeruzālemē. Jūs pielūdzat, ko nezināt, mēs pielūdzam, ko zinām. Jo pestīšana nāk no jūdiem. Bet stunda nāk un ir jau klāt, kad īstie dievlūdzēji pielūgs Tēvu garā un patiesībā.  Jo Tēvs tādus meklē, kas Viņu tā pielūdz. Dievs ir Gars, un, kas Viņu pielūdz, tiem To būs pielūgt garā un patiesībā.”  Jāņa ev. 4,19-24

 

Labdien, mīļie draudzes locekļi! 

Ārkārtas laiki prasa ārkārtas risinājumus. Šo teikumu tagad var dzirdēt vienmēr atkal. Tā kā mēs kādu laiku nevarēsim noturēt kopīgu dievkalpojumu, arī šeit ir jāmeklē citi risinājumi, jo  tieši šajā laikā mums ir nepieciešams garīgs atbalsts un savstarpējā vienotība.

Viena iespēja ir sameklēt kādu dievkalpojuma pārraidi televizorā, radio vai internetā. Man ir vēl viens cits priekšlikums: 

Kā būtu, ja mēs vienojamies ierastā laikā, svētdienās, plkst. 15.00 savās mājās svinēt dievkalpojumu vienatnē vai kopā ar saviem ģimenes piederīgiem un tādā veidā būt vienoti ar visu draudzi? 

Protams, to var darīt arī citā laikā, ja šajā laikā tas nav iespējams.

Esmu Jums sagatavojis dievkalpojuma kārtību, ko var lietot mājas apstākļos vienatnē vai kopā ar citiem. Ja Jums pie rokas ir Dziesmu grāmata, tad ir vēl labāk, bet ja nav – arī tā var iztikt.

Doma ir tāda, ka jūs skaļi izlasāt visu tekstu, gan to, ko saka lūdzējs, gan kopīgās atbildes. Tāpat arī introitu, lasījumus, sprediķi Jūs mierīgi lasāt skaļi. Ja pamanāt, ka uzmanība ir noklīdusi, varat atkārtot vēlreiz. Bet mēģiniet nekavēties pārāk daudz savās pārdomās, jo citādi var arī nenonākt līdz beigām. Ir skaidrs, ka šāda veida dievkalpojums nevar atvietot dievkalpojumu klātienē, it īpaši, kad svinam Svēto Vakarēdienu. Un tomēr ticībai un lūgšanai ir liels spēks. Arī Jēzus teica, lai mēs nepieķeramies noteiktām vietām, bet lai lūdzam Tēvu garā un patiesībā. 

Katram dievkalpojumam es sagatavošu attiecīgās svētdienas introitu, lasījumus, sprediķi un dziesmas. Tas tiks izsūtīts uz e-pastu tiem, kuriem tas ir pieejams, kā arī ievietots draudzes mājas lapā www.kalpot.lv un Diakonijas Facebook lapā. Tiem, kuriem nav datora, būs iespēja atnākt svētdienās laikā no plkst. 12.00 līdz 15.00 uz Krusta baznīcu un saņemt izdrukāto versiju. To varēs saņemt arī nākamajā nedēļā Diakonijas centrā darba dienās no plkst. 10.00 līdz 14.00, kā arī ceturtdienās no plkst. 11.00 līdz 15.00.

Dievkalpojuma kārtība, sprediķis 22.03.2020., lūgšana u.c.  pielikumā.

Novēlu Jums visiem mieru!

Sirsnībā

Jūsu mācītājs

Mārtiņš

Liepājā, 2020. gada 21. martā