Dievkalpojumā par “Vienprātības grāmatu”

vie2019.gada 13.septembra dievkalpojumā mācītāja Mārtiņa Urdzes sprediķa tēma bija veltīta “Vienprātības grāmatai”, kur atrodamas luteriskās baznīcas pamatnostādnes. Viņš aicināja klātesošos uz lapiņām pierakstīt, kāda katram ir pieredze ar Dievu, kas tajā liekas būtisks un ko gribētu citiem pateikt par savu ticību. Tad vērsties pie blakussēdošā un dalīties savās domās, saviem vārdiem, personīgi. Pēc pārrunām, tie kuri vēlējās, tika aicnāti nolasīt pārdomas arī draudzei. Viesturs Šneiders (attēlā no labās puses): “Ticība ir Dieva dāvana. Dāvanas ir derīgas lietas, sevišķi, ja tās ir no Dieva. Dievam nevajag, lai mēs mestos uz ceļiem un lūgtu, tas vajadzīgs mums pašiem. Dieva dāvana ir laiks, kurā dzīvojam. Dod, Dievs, mums to pareizi izlietot.”

Turpmāk katra mēneša otrajā svētdienā mācītājs ar draudzi runās par kādu no Vienprātības rakstiem. Nākamajā šai tēmai veltītā dievkalpojumā, 10.11.2019., – par Augsburgas ticības apliecību. Lai sagatavotos, var izlasīt 7., 8., 14., 15., 28. artikulus

M.Urdzes sprediķis 13.10.2019. par “Vienprātības grāmatu” un ar to saistītiem svarīgiem jautājumiem – pielikumā. 

Foto: Fēlikss Kovaļišins