Dievkalpojumi Liepājas Krusta ev. lut. draudzē

Svētdien, 13.decembrī, plkst. 15.00 –  3.Adventa dievkalpojums ar dievgaldu.
Pēc tam – “Dzintariņu” pasākumā uzstāsies jauktais koris “Lauma”.

   

Svētdien, 20.decembrī, plkst. 15.00 – 4.Adventa dievkalpojums ar dievgaldu. Sprediķos māc. Ārijs Vīksna.
Pēc tam pārrunas pie kafijas vai tējas tases.  

 

Ceturtdien, 24.decembrī, plkst. 18.00 – Ziemsvētku vakara dievkalpojums ar dievgaldu.

 

Svētdien, 13.decembrī, plkst. 15.00 –  3.Adventa dievkalpojums ar dievgaldu.
Pēc tam – “Dzintariņu” pasākumā uzstāsies jauktais koris “Lauma”.   

 

Svētdien, 20.decembrī, plkst. 15.00 – 4.Adventa dievkalpojums ar dievgaldu. Sprediķos māc. Ārijs Vīksna.
Pēc tam pārrunas pie kafijas vai tējas tases.  

 

Ceturtdien, 24.decembrī, plkst. 18.00 – Ziemsvētku vakara dievkalpojums ar dievgaldu.

 

Svētdien, 27.decembrī, plkst. 15.00 – dievkalpojums ar dievgaldu.

 

Ceturtdien, 31.decembrī, plkst. 20.00 – Vecgada vakara meditācija.

 

Dievkalpojumi notiek Krusta baznīcā, K. Valdemāra ielā 7.

 

Liepājas Diakonijas centrā, Fr. Brīvzemnieka ielā 54, notiek sekojoši pasākumi: 

– otrdienās, plkst. 9.00 – svētbrīdis 

– otrdienās un ceturtdienās, plkst. 20.00 – ansamblis 

– trešdienās, plkst. 18.00 – Pārrunu grupa par Bībeli un dzīvi

– piektdienās, plkst. 10.00-12.00 – mācītāja pieņemšana