Dievkalpojumi un pasākumi Liepājas Krusta draudzē 2022. gada 1. pusē

No 2022. gada sākuma līdz Covid-19 ierobežojumu atcelšanai dievkalpojumi Liepājas Krusta ev. lut. draudzē notika, kā ierasts, neklātienē Zoom tiešsaistē. Draudzes lektores: Karīna Krieviņa, Signe Paula un Dzintra Skalde lasīja sprediķus no mācītāja Mārtiņa Urdzes arhīva. 9. janvārī, 20. martā, 8. maijā un 19. jūnijā kalpoja viesmācītāja-emerita Gita Putce. Pirmais klātienes dievkalpojums, pēc Covid-19 ierobežojumu mazināšanas, Krusta baznīcā notika 27. februārī un to vadīja LELBP mācītājs Kārlis Žols. 


KZols

 Sprediķi lasa Kārlis Žols


Vēl šajā laikā notikuši trīs klātienes dievkalpojumi ar Svēto Vakarēdienu – Pirmajās Lieldienās, 17. aprīlī, un Vasarsvētkos, 5. jūnijā, kurus vadīja Tāšu metodistu draudzes mācītāja Gunta Grīna-Sologuba (1.attēlā – altārī; svētdienas lasījumus lasa draudzes lektore Dzintra Skalde) un 17. jūlijā – metodistu mācītājs Edgars Šneiders. Lielajā Piektdienā, 15. aprīlī, klātienē tika noturēts Vārda dievkalpojums pēc iepriekšēja parauga, kā to agrāk bija sagatavojis mācītājs M. Urdze. Kristus Ciešanu laikā, sākot no Pelnu trešdienas, 17. februāra, līdz 13. aprīlim katru trešdienu bija Ciešanu laika lūgšanas un pārrunas, sk. te>  Pēc Lieldienu dievkalpojuma, 17. aprīlī, svinības turpinājās sadraudzībā, kas bija iepriecinoši, kopš ilgā pārtraukuma pandēmijas dēļ.


Lield2

Foto: F. Kovaļišins


Nākamie dievkalpojumi Zoom tiešsaistē notiks 24. un 31. jūlijā plkst. 12.00, pēc tam plkst. 14.00 Agapes mielasta svētbrīdis klātienē, Krusta baznīcā, K. Valdemāra ielā 7, Liepājā. Svētdienās baznīca atvērta no plkst. 13.30. Šajā laikā ir iespēja klausīties dažādus skaņdarbus mūziķa Nila Goiževska čella izpildījumāTrešdienās plkst. 10.00 notiek svētbrīži. Katru trešdienu plkst. 15.00 notiek arī pārrunas par Bībeli un dzīvi

Neklātienes dievkalpojumu materiāli: sprediķi un dievkalpojumu kārtības, publicēti: https://kalpot.lv/category/biblioteka/sprediki-un-uzrunas/

Par pārējiem pasākumiem lasiet atsevišķās publikācijās vietnes kalpot.lv sadaļā Aktivitātes un pasākumi.