Dievkalpojums klātienē 27.08.2023. (papildināts)

2023. gada 27. augustā plkst. 15.00 Liepājas Krusta evaņģēliski luteriskajā draudzē notiks dievkalpojums klātienē. Kalpos LELBP mācītāja emerita Gita Putce. Dievkalpojums būs ar Svēto Vakarēdienu. Notiks jaunu draudzes cilvēku iesvētības.

27. augusts ir Krusta draudzes mācītāja Mārtiņa Urdzes (27.08.1960.- 23.04.2021.) dzimšanas diena – dievkalpojums būs veltīts viņa piemiņai. Visi mīļi gaidīti!

M. Urdzes sprediķis zemāk.