Dievkalpojums par tēmu “Rūpes” 15.04.2018.

rupes4 2018.gada 15.aprīlī Liepājas Krusta ev. lut. draudzē notika dievkalpojums par rūpēm. Katrs varēja izvēlēties vienu akmeni kā rūpi un nēsāt to 5 minūtes. Pēc tam dalībnieki grupā apsprieda, kā tiem gāja. 

Bija četras grupas, kur katrai sava tēma: par nāvi un mūžīgo dzīvību; rūpes par veselību; rūpes par Diakonija un draudzes nākotni; rūpes par vientulību un par tuviem cilvēkiem. Katrai grupai bija balons, uz kā tika uzrakstīts kopsavilkums no grupā pārrunātā, un baloni dievkalpojuma beigās tika palaisti gaisā.

Dievkalpojuma laikā priekšnesumus sniedza Helga Mazure.

 

Video no pasākuma TE>

 

Info, video un foto: Fēlikss Kovaļišins.