Dievkalpojums Liepājas Krusta draudzē 17.05.2020.

KK

 

2020. gada 17. maijā

Liepājas Krusta ev. lut. draudze gan klātienē (sk. noteikumus)gan  neklātienē svinēs kārtējo 

 

DIEVKALPOJUMU


sākot no plkst. 15.00 (neklātienē var arī citā individuāli piemērotā laikā) 

 

Dievkalpojuma kārtība ar sprediķi un pielikumiem: 

introits, Bībeles lasījumi, lūgšana, dziesmu numuri – publikācijas pielikumā 

Dziesmu grāmata>

 

 

Foto: Karīna Krieviņa