Dievkalpojums Liepājas Krusta draudzē 21.06.2020.

2020. gada 21. jūnijā

Liepājas Krusta ev. lut. draudze

svin DIEVKALPOJUMU

gan klātienē (ievērojot drošības pasākumus pret Covid-19), gan neklātienē,

sākot no plkst. 15.00 (neklātienē var arī citā individuāli piemērotā laikā).

Dievkalpojuma kārtība ar sprediķi un pielikumiem:

introits, Bībeles lasījumi, lūgšana, dziesmu kārtasnumuri – publikācijas pielikumā.

Dziesmu grāmata>

Foto: Karīna Krieviņa