Dievkalpojums Saraiķos 17.09.2017.

Saraiķu ev. lut. draudzē kārtējais dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu notiks svētdien, 2017.gada 17. septembrī, plkst. 11.00.