Dievkalpojums ‘Vai kristieši drīkst tiesāties?’ un krustābele par godu Reformācijas 500

kopbilde 500

2017.gada 18.jūnijā Liepājas Krusta draudze un Aizputes autonomā draudze kopā ar advokātu Renāru Briedi rīkoja dievkalpojumus par tēmu “Vai kristieši drīkst tiesāties?” (programma te>sprediķis te>). Vēl šajā dienā par godu Reformācijas 500 gadu jubilejai Krusta baznīcas dārzā tika iestādīta krustābele. 

 

Vispirms pulksten 10.00 Aizputes luterāņu baznīcā notika dievkalpojums par tēmu 1. Kor. 6,1-11 no Jaunās Derības. To vadīja mācītājs Varis Bitenieks. Sekoja pārrunas Aizputes draudzes namā. Pēc tam interesenti brauca uz Valtaiķu evaņģēliski luterisko baznīcu. Savukārt pulksten 15.00 dievkalpojums par doto tēmu notika arī Liepājas Krusta evaņģēliski luteriskajā baznīcā. To vadīja mācītājs Mārtiņš Urdze. 

 

Krustabele 500

 

Pēc dievkalpojuma par godu Reformācijas 500 gadu jubilejai Krusta baznīcas dārzā tika iestādīta krustābele. Draudzes priekšniece Karīna Krieviņa pastāstīja, ka sagatavošanā ir plāksne ar atbilstošu veltījuma uzrakstu pie krustābeles. Godinot notikumu, klātesošie kopā svinīgi dziedāja Luteriskās Baznīcas himnu “Tas Kungs ir mūsu stiprā pils” (video TE) 

Pēc tam visi devās uz Krusta baznīcas mazo zāli, kur notika kopīgas pārrunas pie sadraudzības galda. Kā pieņemts, tās sākās ar aizlūgšanu. Tad Renārs Briedis dalījās savās pozitīvajās emocijās par šo dienu. Viņš atgādināja arī par mediāciju, ko piedāvājis gan Krusta draudzei, gan LELB, kas pagaidām nav atsaukusies, un nolasīja šo dokumentu. Turpinājumā advokāts dāvināja draudzei skaistu bērnu grāmatiņu par sunīša Rekša piedzīvojumiem īsta drauga meklējumos, jo tā labi raksturojot arī R.Brieža ceļu pie Dieva. Klātesošo vārdā viņam pateicās draudzes priekšniece Karīna Krieviņa, sakot, ka viņš mūsu draudzei tāpat ir kā īsts draugs.

 

Renars 500

 

Sarunu noslēgumā sirsnīgus pateicības vārdus Renāram B. sacīja arī mācītājs Mārtiņš.