Dievkalpojums Zoom 23.06.2024.

Liepājas Krusta ev. lut. draudzē 2024. gada 23. jūnijā notika 

Dievkalpojums Zoom

Pielikumā: dievkalpojuma kārtība un sprediķis no mācītāja Mārtiņa Urdzes arhīva

Pēc dievkalpojuma – Krusta baznīcā, K. Valdemāra ielā 7, Liepājā plkst. 13.30-15.00 notika svētbrīdis ar Agape mielastu.

Foto: K. Krieviņa