Dievkalpojumā 27.06.2021. klātienē kalpos mācītājs Kārlis Žols

KZ

2021. gada 27. jūnijā 

  

Liepājas Krusta ev. lut. draudzē notiks Dievkalpojums klātienē no plkst. 15.00.

  

Dievkalpojuma kārtība un LELBP mācītāja Kārļa Žola sprediķis pieejams arī neklātienē (pielikumā).

 

Dievkalpojums Zoom platformā šo svētdien nenotiks.

 

Visi mīļi gaidīti Dievkalpojumā!