Ielūgums uz dievkalpojumiem ‘Vai kristieši drīkst tiesāties?’ 18.jūnijā

2017.gada 18.jūnijā LELBĀL Latvijā Liepājas Krusta draudze un Aizputes autonomā draudze kopā ar advokātu Renāru Briedi rīko dievkalpojumus par tēmu “Vai kristieši drīkst tiesāties?”. Programmu sk. zemāk. Pieteikties var pie Karīnas, mob. 26805090.


Programma:

plkst. 9.00 no Diakonijas centra izbraukšana uz Aizputes baznīcu

plkst. 10.00 Dievkalpojums Aizputes baznīcā – par. 1. Kor. 6,1-11 
sprediķos māc. Varis Bitenieks

Pēc tam pārrunas Aizputes draudzes namā.

Tad brauciens uz Valtaiķu ev. lut. baznīcu.

plkst. 15.00 dievkalpojums Liepājas Krusta ev. lut. draudzes baznīcā – 
par 1. kor. 6,1-11 sprediķos māc. Mārtiņš Urdze

plkst. 16.30: Krustābeles stādīšana baznīcas dārzā par godu Reformācijas 
500 gadu jubilejai.

Sekos kopīgas pārrunas.