Diskusija 28.09.2018. par vides pieejamību

IMG 20180928 1313202018.gada 28.septembrī Liepājas Diakonijas centrs (LDC) Krusta ev. lut. baznīcas mazajā zālē rīkoja apaļā galda diskusiju par vides pieejamību Liepājā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Atsaucoties uz LDC atbalsta grupas iepriekš nosūtīto vēstuli (pielikumā drīz) par problēmām, diskusijā piedalījās Liepājas pašvaldības deputāti, Sociālais dienests, Būvvaldes, Komunālās pārvaldes vadītāji u.c..

Vispirms LDC vadītājs Mārtiņš Urdze klātesošajiem atgādināja tikšanās mērķi. Sekoja cilvēku, kas pārvietojas ratiņkrēslos u.c., prezentācija (pielikumā) par tām vietām Liepājā, kur nepieciešami vides pieejamības uzlabojumi. Galvenais uzsvars bija – ka pie dažādu sabiedrisko būvobjektu projektēšanas un pieņemšanas jāpieaicina arī cilvēki ratiņkrēslos, kas var konsultēt, lai objekts tiek celts atbilstoši vides pieejamības prasībām.

Dalībnieki detalizēti izdiskutēja daudzus “par” un “pret” – kā problēmas būtu risināmas, kādi ir šķēršļi un iespējas. Pārliecinoši izskanēja viedoklis, ka LDC vēstulē paustās prasības ir pamatotas, saskaņā ar tiesību aktu nosacījumiem.
Noslēgumā tika pieņemta mutiska vienošanās par kopīgas sadarbības komisijas izveidi, kas iesākto turpinās.

Pasākums notika SEMPRE projekta ietvaros.

Arī portāla irLiepāja ziņās TE>


Sākot ar 21.11.2015. Liepājas Diakonijas centrs ir uzsācis līdzdarboties kā projekta partneris “Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020. gadam” ietvaros notiekošajam projektam “Sociālā spēcināšana reģionos” (SEMPRE). Projekts tiek īstenots Interreg programmas 1. prioritārajā virzienā “Inovācijas spējas” 3. apakšpunkts “netehnoloģiskās inovācijas”.

logotipi1


Informē biedrība “Kristīga Atbalsta Apvienība”.