Domino projekts

Kopš 2014.gada 1.februāra Liepājas Diakonijas centrā sākās jauns projekts “Domino – darbs cilvēkiem ar īpašām vajadzībām”. Projektu atbalstīja vācu palīdzības fonds “Aktion Mensch” un Šlēsvigas-Holšteinas Diakonijas centrs. Projekta kopīgās izmaksas ir 63.300 euro. Trīs gadu laikā bija paredzētas dažādas aktivitātes, kas veicinās un atbalstīs Liepājas reģiona cilvēku ar īpašām vajadzībām iekļaušanu sabiedrībā. Galvenais uzsvars tika likts uz aktivitātēm, kas palīdzēs cilvēkiem ar īpašām vajadzībām atrast sev piemērotu darba vietu. Domino tirdziņā cilvēki ar īpašām vajadzībām joprojām var tirgot savas pašdarinātās mantas un apzināt, un iegūt pieredzi tirgojoties ar saviem rokdarbiem.

Projekta nosaukums atgādina, ka, līdzīgi kā domino spēlē, ir jāpieliek atbilstošais kauliņš – katram cilvēkam ir jāatrod sava vieta dzīvē, vieta, kur pieslēgties un būt noderīgam. Lai to varētu īstenot, ir paredzētas intervijas ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kur viņi pastāstīs par savām interesēm un vajadzībām, pieredzi un nākotnes plāniem. Vadoties no intervijām, tiks piemeklētas dažādas atbalsta iespējas, piemēram, apmācības un atbalsta grupas. 

Domino tirdziņā cilvēki ar īpašām vajadzībām var tirgot savas pašdarinātās mantas un apzināt un iegūt pieredzi tirgojoties ar saviem rokdarbiem.  

Projekts paredz, ka tiks izveidota fotoizstāde, kas atspoguļos, kā mūsu sabiedrībā dzīvo cilvēki ar īpašām vajadzībām. Šo izstādi ir plānots rādīt arī Vācijā.

 

Projekta ietvaros tiks rīkotas sešas konferences. Pirmā, par invalīdu nodarbinātību, jau ir notikusi [30.05.2014.]. Vēl ir paredzētas konferences par sekojošām tēmām: izglītība, veselība, dzīves apstākļi mājās, brīvā laika pavadīšanas iespējas un projekta noslēguma konference.