Draudzes kopsapulce par 2016.gadu

sapulc2017 1

Anita Rupeika ziņo par Draudzes padomes darbību 2016.gadā. Protokolē Karīna Krieviņa.

2017.gada 26.martā Liepājas Krusta evaņģēliski luteriskajā baznīcā pēc dievkalpojuma notika draudzes kopsapulce par 2016.gadu. Tajā bija paredzēta plaša darba kārtība (sk. pielikumā). 

sapulce 3

Sapulci atklāja mācītajs Mārtiņš Urdze ar ziņojumu par 2016.gada darbību un aktuālākajiem notikumiem. Viņš atgādināja, ka tiesvedība starp draudzi un LELB dēļ draudzes nekustamajiem īpašumiem joprojām  turpinās. Kristīgu atbalstu Liepājas Krusta draudzei šajā situācijā sniedz LELBĀL.

Sekoja priekšnieces Anitas Rupeikas ziņojums par draudzes padomes darbību 2016.gadā. A.Rupeika dalījās savos iespaidos un pārdzīvojumos par LELB neizprotošo attieksmi pret Liepājas Krusta ev. lut. draudzi, kas pagājušā gada 5.jūnijā savas reliģiskās pārliecības dēļ bija spiesta izstāties no LELB. 

sapulc 2

Par draudzes 2016.gada finanšu rādītājiem informēja grāmatvede Vineta Juškevica. Sapulce noklausījās revidentes Daigas Graudužes ziņojumu un apstiprināja 2016.gada pārskatu.

sapulce 4

Turpinājumā ar balsojumu tika apstiprinātas izmaiņas Draudzes nolikumā, par kurām dalībnieki bija informēti jau iepriekš sapulces paziņojumā.

Tad notika draudzes padomes un revidenu kārtējās vēlēšanas. Kandidātus bija iespējas pieteikt līdz šī gada 15.martam. Tika ievēlēti šādi padomes locekļi: Mārtiņš Urdze, Karīna Krieviņa (par 50, pret 1), Anita Rupeika (par 48, pret 3), Velta Maļika (par 47, pret 4), Megija Krieviņa (par 47, pret 4), Inese Ģirne (par 42, pret 9), Arita Ķuņķe (par 42, pret 9), Persijs Lūsis (par 34, pret 17), Inese Biteniece (par 32, pret 19), Fēlikss Kovaļišins (par 31, pret 20), Malda Preisa (par 28, pret 23). Padomes rezerves kandidāti: Vineta Juškevica (par 28, pret 23) un Zigrīda Ābele (par 27, pret 24). Revidenti: Līvija Šihte (par 45, pret 1) un Andris Zariņš (par 37, pret 9).

Pēc gada sapulces notika draudzes valdes vēlēšanas. Tika ievēlēti šādi valdes locekļi:mācītājs Mārtiņš Urdze, draudzes priekšniece Karīna Krieviņa, priekšnieces vietniece Anita Rupeika, grāmatvede Inese Ģirne, kasiere Velta Maļika, rakstvedis Fēlikss Kovaļišins.

Dieva palīgu un vadību visiem šajā svētīgajā darbā!