Atvadīšanās no mācītāja Mārtiņa Urdzes

MU12

2021. gada 23. aprīlī, pēc smagas, bet neilgas slimības, mūžībā tika aizsaukts Liepājas Krusta ev. lut. draudzes mācītājs (1999.-23.04.2021.) un Diakonijas centra vadītājs Mārtiņš Urdze. 

 

Atvadīšanās no viņa  notika 1. maijā no 10.00 – 13.30. Krusta baznīcā. Nepārtraukti nāca apmeklētāji ar ziediem, lai uz dažām minūtēm atvadītos no cilvēka, kas daudziem bija un paliks tuvs un svarīgs, palīdzējis grūtā brīdī gan praktiski, gan stiprinot garīgi, kristījis, svētījis, laulājis, iesaistījis svētīgā kalpošanā un bijis arī krietns piemērs ar sirdsgudru un raženu veikumu. 


MU14


Pēc atvadīšanās, Mārtiņš tika guldīts Limbiķu kapos (netālu no Grobiņas). Līdz tam visu nedēļu no 26.04.2021.-30.04.2021. Krusta baznīca divas stundas dienā bija atvērta, kur ikviens, kas vēlējās, aizlūdza par Mārtiņu un veltīja viņam mīļus piemiņas vārdus. Muzikālo pavadījumu atvadu brīžos nodrošināja čellists Nils.


MU16

 

Mu15


Par M. Urdzes pēdējo vēlēšanos

Limbiķu kapsētas tuvumā atrodas Valsts sociālās aprūpes centrs "Iļģi”, par kura iedzīvotājiem mācītājMārtiņš Urdze daudzus gadus rūpējās. Viņš sev izvēlējās vietu kapsētas tālākajā, pamestajā daļā, kur tiek apbedīti "Iļģi” iemītnieki. Pēdējais projekts, ko viņš mums uzdevis, ir uzstādīt pieminekli šiem cilvēkiem. Piemineklis atveidos Jēzu ar atvērtām rokām. Uzraksts būs: "Nāciet šurp pie Manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi. Es jūs gribu atvieglināt.” (Mat. 11:28)

Kopš Mārtiņa aiziešanas, jau daudzi cilvēki tuvumā un tālumā ir izteikuši vēlēšanos atbalstīt šo ieceri.

Ziedojumu konts te>

 

Mūsu atvadas no mācītājMārtiņa nav bijušas vieglas. Turpinot atceri, veltījumi Mārtiņam un cita svarīga informācija, t.sk., par viņa pēdējās vēlēšanās norisi, tiek publicēti Mārtiņa Urdzes piemiņas vietnē martins.urdze.lv

 

1. foto: Toms Urdze