Vēstures veidotāju liecības

Drarhivs

Kopš 2011.gada beigām Liepājas Krusta ev. lut. draudzes vēstures grupa uzklausa aculiecinieku atmiņas un pārdomas un publicē gan te, gan draudzes vietējā avīzē "Kalpot.lv".  

Rob

Robertiņš jeb Roberts Pudže (pirmais no kreisās puses) - šo vārdu labi atpazīst vecākie Liepājas Krusta draudzes locekļi, kā arī bijušā jauniešu ansambļa „Uguntiņa” dalībnieki. Intervē Karīna Krieviņa, sk. TE>.

DzidraunViesturs

Pielikumā Karīnas Krieviņas intervija ar Dzidru un Viesturu Šneideriem.

Liepājas Krusta draudzes senioriem, 2011.gada decembrī.

Zigrida 

Pielikumā Zigrīdas Šliseres atbildes uz K. Krieviņas jautājumiem 2012.gada martā.