Dubeņu atbalsta grupas tikšanās 31.01.2018.

Fotoattels7009

2018.gada 31.janvārī Dubeņos lūgšanu kapelas telpās, Kuršu ielā 4, notika tikšanās senioriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Šīs tikšanās iniciators un vadītājs bija Andris Leimants, kas pats vada Grobiņas atbalsta grupu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām “Kopā būt”. Tikšanās mērķis bija dibināt līdzīgu atbalsta grupu Dubeņos.

Uz tikšanos bija sanākuši 20 cilvēki: topošie atbalsta grupas dalībnieki, Grobiņas novada pašvaldības Sociālā dienesta pārstāvis Genādijs Jefimovs (1.attēlā), Grobiņas pagasta pārvaldes vadītājs Juris Dabars, Grobiņas novada domes preses sekretāre Kristīne Pastore un Liepājas Diakonijas centra darbinieki Mārtiņš Urdze un Karīna Krieviņa.

Sākumā A. Leimants deva vārdu Sociālā dienesta pārstāvim G. Jefimovam, kas pateicās M. Urdzem par šādu atbalsta grupu veidošanas ideju un uzsākšanu, organizējot konferences dažādās vietās Liepājas reģionos. Viņš pateicās arī šīs idejas turpinātājam un dzinējspēkam A.  Leimantam. G. Jefimovs pastāstīja, ka Sociālais dienests atbalsta šādas iedzīvotāju aktivitātes gan materiāli, gan ar transportu un ka Grobiņā cilvēki līdzīgi darbojas jau apmēram gadu. Viņš minēja arī Durbes atbalsta biedrības “Roku rokā” aktivitātes, konkrēti Ziemassvētku sadraudzības pasākumu Durbes kultūras namā, kurā piedalījās arī dalībnieki no “Kopā būt” grupas. Sociālā dienesta pārstāvis uzsvēra, ka iesākums vienmēr ir grūtākais, bet pēc pirmās tikšanās reizes darbība pamazām uzņem apgriezienus.

Fotoattels7011

A.Leimants pastāstīja par Grobiņas atbalsta grupas izveidošanos un to, ka no šīs grupas attāluma dēļ izveidojās 2 grupas – Grobiņā un Bārtā. Tas tāpēc, ka dalībnieku vidū bija daudz cilvēku no Bārtas un, lai nebūtu tik daudz jābraukā, bārtenieki nolēma tikties savā teritorijā, uzturot sakarus un sadraudzību arī ar grobiņniekiem. A. Leimants pēc kāda pasākuma apmeklējuma saskatīja perspektīvu un iespējas līdzīgu atbalsta grupu izveidot arī Dubeņos. To, ka viņa iniciatīva guvusi atsaucību, parādīja iedzīvotāju ierašanās uz šo tikšanos. A.  Leimants dalījās pieredzē par to, ka arī grupai “Kopā būt” sākumā negāja tik raiti, kā būtu gribējies, bet tagad cilvēki šīs tikšanās reizes ļoti gaida, un ir dalībnieki, kas ar Grobiņas sociālā dienesta atbalstu ierodas pat no Tāšiem un Cimdeniekiem.

Pagasta pārvaldes vadītājs J. Dabars piedāvāja sanākšanas reizēm izmantot lūgšanu kapelas telpas, kas darbdienās ir pieejamas. Viņš kā vienu ideju kādai no tikšanās reizēm ierosināja uzaicināt bibliotekāri vai cilvēku no bibliobusa, kas varētu pastāstīt par jaunāko pieejamo literatūru, tikai iepriekš savlaicīgi piesakot. A.Leimants uzsvēra, ka galvenais ir darīt to, kas pašiem interesē. Darbības princips ir tāds, ka idejām jānāk no pašiem. Viņš sīkāk pastāstīja arī par Durbes atbalsta biedrības izveidošanos. 

Fotoattels7005

M. Urdze aicināja klātesošos izteikt savas domas un vēlmes. Dalībnieki nolēma, ka šāda atbalsta grupa ir nepieciešama arī Dubeņos un ka viņi labprāt piedalītos. Klātesošie vienojās, ka varētu tikties reizi mēnesī.

Kā atbalsta grupas vadītāja tika izvirzīta Vēsma Bārenīte, kas ar prieku atsaucās šim aicinājumam. Floristikas pulciņa vadītāja Danute Miljuse piedāvāja floristikas nodarbības Lieldienu laikam, un šis piedāvājums tika atsaucīgi uzņemts. Bija idejas aizbraukt kādā ekskursijā, uz kādu koncertu, teātri, apciemot A. Leimanta sētu, noorganizēt galda klāšanas nodarbību, kopīgi apciemot vietējos skaistāko dārzu īpašniekus.

Kāda dalībniece minēja kā problēmu, ka autobusa pieturā, kad brauc no Liepājas, ir ļoti grūti izkāpt, jo autobusa pakāpiens ir augsts, bet jākāpj ļoti zemu. Pašvaldības pārstāvji solīja risināt šo jautājumu, kas ir aktuāls ļoti daudzās pieturvietās. Tāpat ir problēma arī ar uzbrauktuvi pie daudzdzīvokļu mājas ieejas, kas ved uz lūgšanu kapelu, kas jārisina, lai tur varētu iekļūt cilvēki ratiņkrēslos.

M. Urdze aicināja izmantot arī Liepājas Diakonijas centra SEMPRE projekta ietvaros piedāvātās iespējas piedalīties apmācībās, semināros u.c. Viņš pastāstīja arī par SEMPRE projekta iespēju piedalīties mikroprojektā, kā arī rosināja tikšanās reizes plānot divās daļās, uzverot to, ka ir svarīgi pirmajā daļā dot vārdu katram īsi pastāstīt, kā ir gājis pa šo laiku. Tas ir nepieciešams, lai visi tiktu iesaistīti un justos piederīgi, tādā veidā dodot iespēju arī klusākajiem un kautrīgākajiem nepalikt novārtā. Otrajā daļā tad var turpināt iecerēto: nodarbību vai ko citu.

Sadraudzības brīdī pie kliņģera, tējas un pīrādziņiem dalībnieki vienojās par nākamajām tikšanās reizēm, kas būs 21. februārī un 21. martā, kā arī 3. aprīlī, Lieldienās, kādas dalībnieces sētā.

 

Foto un info: Karīna Krieviņa.

Par publicēšanu atbild biedrība “Kristīga Atbalsta Apvienība”.


Sākot ar 21.11.2015. Liepājas Diakonijas centrs ir uzsācis līdzdarboties kā projekta partneris “Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020. gadam” ietvaros notiekošajam projektam “Sociālā spēcināšana reģionos” (SEMPRE). Projekts tiek īstenots Interreg programmas 1. prioritārajā virzienā “Inovācijas spējas” 3. apakšpunkts “netehnoloģiskās inovācijas”.

logotipi1