Dzejniece Ziedīte Kalna pasākumā “Debesis atvērtas lūdzējiem” 20.09.2020.

ZK

 

Dzejas dienu laikā, 2020. gada 20. septembrī, Liepājas Krusta ev. lut. draudzē pēc dievkalpojuma pasākumā “Debesis atvērtas lūdzējiem” savu kristīgo dzeju lasīja Ziedīte Kalna. Pasākuma ieskaņā klātesošos ar autori iepazīstināja Inga Audere. Z. Kalna arī nedaudz pastāstīja par sevi, ka uzaudzinājusi četrus bērnus, strādājot un mācoties. Teoloģijas studijas viņa turpina arī pašlaik. Par izdotajām grāmatām Z. Kalna sacīja, ka tā ir nozīmīga daļa viņas dzīves. Līdz šim klajā nākušas 14 grāmatas lieliem un maziem – dzeja, īsproza, garstāsti, romāni, pasakas. Autore tic, ka tās darbi Dieva Gara iedvesmoti. Visi romāni par dzīvi, kāda tā ir, un noslēdzas ar to, kā romānu galvenie tēli iepazīst Jēzu.

 

Z. Kalna pasākumā lasīja dzeju un prozu no savām grāmatām, kuras dāvināja arī Krusta draudzei. Kad dzejniece jautāja, vai turpināt lasīt, klausītāji lūdza, lai viņa lasa vēl. 

 

* * *
Nepagodini sevi,
Sevi ne!
Tavs gods – tāds maziņš,
Un reizē negods – prāvs.
No augstumiem raugās
Dieva dēls.
Viņam vienīgam gods,
Viņam pateikšanās.
Ja Viņš gribēs, – pacels,
Ja ne, – pagremdēs!
Tikai Viņa svētajās asinīs
Gremdēts,
Būs tavs grēks dzēsts. /../

Ziedīte Kalna

 

Nosaukumu “Debesis atvērtas lūdzējiem” pasākums ieguva no autores dzejas vārdiem. Pirms tā viņa piedalījās arī Krusta draudzes dievkalpojumā, ko vadīja mācītājs Mārtiņš Urdze un Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas audzēknes, skolotājas Kristīnes Varažinskas vadībā, uz flautas atskaņoja gan klasiskās, gan latviešu tautas mūzikas skaņdarbus. Dievkalpojuma dziesmu pavadījumu  nodrošināja Kārlis Ikaunieks.

 

Pateicībā – Z. Kalnai, Krusta draudzei un citiem pasākuma atbalstītājiem –

Inga Audere 

Biedrība “Kristīga Atbalsta Apvienība”