Ēno Liepājas Diakonijas centra darbu

LDCen

M. Urdze, K. Krieviņa, V. Kāpostiņa, V. Lībeķe, D. Šukste – “SEMPRE Accelerators” proj. Ēnu dienā “Domino” tirdziņā/ Foto: LDC

2020. gada 21. jūlijā trīs VK dalībnieces ēnoja Liepājas Diakonijas centra darbu. Viņas piedalījās svētbrīdī un tam sekojošajā Diakonijas  paplašinātajā valdes  un darbinieku sapulcē, kurā tika pārrunāti iepriekšējās un jaunās nedēļas darbi, pasākumi un darbinieku pienākumi.

 

VK dalībnieces atzina, ka bija interesanti iepazīties ar tobrīd dienas kārtībā esošajiem specifiskajiem jautājumiem, kas šoreiz galvenokārt skāra darbu ar bezpajumtniekiem un palīdzības darba organizēšanu cilvēkam, kas nonācis krīzes ārkārtas situācijā.

 

Pēc tam VK dalībnieces apskatīja telpas, iepazinās ar diakonijas darbu un grāmatvedību, apmeklēja dienas centra keramikas un mozaīku veidošanas nodarbības, cilvēku ar īpašām vajadzībām rokdarbu “Domino” tirdziņu. Noslēgumā kopīgi tika izvērtēti iespaidi un pieredzētais, kā arī aizpildītas partneru sagatavotās ēnošanas anketas.

 

Informē VK pārstāve Karīna Krieviņa

________________________________________________________________________________

 SA logo

Sākot ar 01.05.2019. biedrība “Liepājas Diakonijas centrs” īsteno INTERREG V-B Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014.—2020. gada periodā projektu “SEMPRE Accelerators for Service Co-Creation (SEMPRE Accelerators)”.

Interreg logo