EXCURSIÓN A KLAIPEDA Y PALANGA

 

El pasado mes de marzo, cuando aún hacía bastante frío, Anita, una de nuestras abuelitas que tenemos en Diakonija, nos invitó a viajar a Lituania, concretamente a Klaipeda y Palanga con su grupo de música folklórica. Eike y yo no nos lo pensamos ni un segundo porque los dos disfrutamos mucho de la cultura tradicional letona.

Salimos de Leipaja a eso de las 9 de la mañana, nos acompañaba Lelde, nuestra mentora, por eso de hacer de traductora.

En el viaje en el autobús, desde el final podíamos oír como todas iban ensayando las canciones o haciendo bromas entre unas y otras. Llegamos a Klaipeda a eso de las 11 de la mañana, todas fueron bajando del autobús con alguna que otra dificultad por llevar los trajes típicos que no dan mucha movilidad.

El concurso comenzó como a las 12 de la mañana, cuando todos los grupos estaban en la sala del centro cultural. Los grupos participantes eran de Lituania, de Klaipeda y Palanga, y los que venían de Letonia eran de Kuldiga, Liepaja y Nica (creo que no se me olvida ninguno).  

Fue muy interesante porque salía un grupo, cantaba 3 o 4 canciones y daba paso al siguiente. No éramos mucha gente allí, así que se notaba un ambiente familiar y jocoso entre los participantes, el público, y el presentador del evento.

 

kl2

Una vez terminamos en Klaipeda, nos montamos en autobús rumbo a Palanga, durante ese trayecto todos fuimos comiendo sándwiches o galletas para aguantar hasta por la tarde.

En Palanga hacía bastante más frío, y algunas de las mujeres con las que viajábamos decidieron quedarse en el autobús, también porque el evento allí sería al aire libre.

Cruzamos un parque muy bonito y muy grande, y tras subir un montón de escaleras, llegamos a lo alto, a una explanada donde ya estaban esperando alguno de los grupos que habían participado en Klaipeda.

 

kl3

  En este caso, cada grupo cantó dos canciones diferentes, pero eso sí, con los abrigos puestos J

Al finalizar, todos juntos nos unimos por las manos en un gran círculo y empezaron a cantar una canción todos juntos. Me encantó ese momento, la unión que tienen los países bálticos con la naturaleza y con todas sus tradiciones me encanta, me siento feliz al poder disfrutarlas, y también me hace comparar con España, y es que allí no tenemos ese mismo sentimiento que aquí transmiten.

Cuando terminó, volvimos al autobús y marchamos camino Liepaja.

Fue un gran día en el que disfrutamos muchísimo viendo esos conciertos y visitando el poco tiempo que tuvimos de esas dos ciudades del país vecino.

¡¡¡¡Muchas gracias Anita por invitarnos!!!!


Deepl mašīntulkojums:

Pagājušā gada martā, kad vēl bija diezgan auksts, Anita, viena no mūsu vecmāmiņām Diakonijā, uzaicināja mūs doties uz Lietuvu, uz Klaipēdu un Palangu kopā ar savu tautas mūzikas grupu. Mēs ar Eiku ne mirkli nedomājām par to, jo mums abiem ļoti patīk latviešu tradicionālā kultūra.

No Leipājas izbraucām ap pulksten 9.00. Kopā ar mums kā tulkotāja devās mūsu mentore Lelde.

Braucot autobusā, no tā gala varējām dzirdēt, kā visi mēģina dziesmas vai joko savā starpā. Klaipēdā ieradāmies ap pulksten 11 no rīta, visi ar zināmām grūtībām izkāpa no autobusa, jo bija tērpušies tipiskos tērpos, kas neļauj daudz kustēties.

Konkurss sākās ap pulksten 12 no rīta, kad visi kolektīvi atradās kultūras centra zālē. Konkursā piedalījās grupas no Lietuvas, no Klaipēdas un Palangas, bet no Latvijas bija ieradušās grupas no Kuldīgas, Liepājas un Nīcas (domāju, ka nevienu no tām neesmu aizmirsis).

Tas bija ļoti interesanti, jo viena grupa iznāca, nodziedāja 3 vai 4 dziesmas un atdeva vietu nākamajai. Mūsu tur nebija daudz, tāpēc starp dalībniekiem, skatītājiem un pasākuma vadītāju valdīja ģimeniska un jokaina atmosfēra.

Kad pabeidzām Klaipēdā, mēs iekāpām autobusā uz Palangu, kur visi apēdām sviestmaizes vai cepumus, lai mums pietiktu līdz pēcpusdienai.

Palangā bija daudz vēsāks, un dažas no sievietēm, ar kurām kopā braucām, nolēma palikt autobusā, arī tāpēc, ka tur pasākums notiks brīvā dabā.

Mēs šķērsojām ļoti jauku un lielu parku, un, uzkāpušas pa daudzām kāpnēm, nonācām augšā, uz platformas, kur mūs jau gaidīja dažas grupas, kas piedalījās Klaipēdā.

Šajā gadījumā katra grupa dziedāja divas dažādas dziesmas, bet, protams, ar mēteļiem.

Noslēgumā visi sadevāmies rokās lielā aplī un sākām dziedāt dziesmu kopā. Man ļoti patika šis brīdis, tā vienotība, kāda ir Baltijas valstīs ar dabu un ar visām viņu tradīcijām, man patīk, es jūtos laimīga, ka varu tās izbaudīt, un tas arī liek man salīdzināt ar Spāniju, jo mums tur nav tādas sajūtas, kādu viņi nodod šeit.

Kad viss beidzās, mēs atgriezāmies autobusā un devāmies uz Liepāju.

Tā bija lieliska diena, kurā mums ļoti patika redzēt šos koncertus un apskatīt to mazo laiku, kas mums bija atvēlēts šajās divās kaimiņvalsts pilsētās.

¡¡¡¡Priecājamies Anitai par uzaicinājumu !!!!.