LELBĀL draudžu dienu 2017 filma un atskats

Laipni aicinām interesentus noskatīties video par LELBĀL Draudžu dienām Latvijā, kuras notika 2017.gada 26.-27.augustā Aizputē un kurās Liepājas Krusta evaņģēliski luteriskā draudze ņēma dalību pirmo reizi, kuplā skaitā. Piedalījās draudžu pārstāvji arī no Cīravas, Snēpeles, Valtaiķiem u.c.. Filmēja un video sagatavoja  Fēlikss Kovaļišins (Liep. Krusta draudze).Kā arī lasīt par pasākumu apskatā.

Pirmā diena, 26.08.2017. 

Visus sirsnīgi uzņēma Aizputes draudzes mācītājs Varis Bitenieks ar kundzi Noru – ērģelnieci. Atbraucējus silti sagaidīja draudzes priekšniece Biruta Neiburga, pērminderis Ulvis Bensons, grāmatvede Irēna Burve, draudzes kasiere Ilze Plamše un dāmu komitejas vadītāja Iveta Salmgrieze. Pēc reģistrēšanās dalībnieki devās uz svētbrīdi Aizputes Svētā Jāņa baznīcā, ko vadīja mūsu Krusta draudzes mācītājs M.Urdze un Aizputes autonomās evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājs V. Bitenieks. 

Tad sekoja iepazīšanās, ko organizēja N. Biteniece. Nodarbības par Reformāciju vadīja teologi un Latvijas Universitātes mācībspēki Juris Cālītis un Dace Balode. Pārrunas par Bībeli notika darba grupās. Nodarbībā ‘Kafejnīca ar Luteru’, ko organizēja Karīna Krieviņa – arī Liepājas Krusta draudzes priekšniece, grupām bija jāsaliek Mārtiņa Lutera domu graudu fragmentus atbilstoši viņa teiktajam. Līdzīgi ar Lutera himnu (1526) nodarbībā, kuru vadīja N. Biteniece. Viņa atgādināja, ka ar šo himnu atklāja Otros latviešu dziesmu svētkus (Otrie vispārīgie dziesmu svētki, 1880.g. 17.VI). Vienā no grupu darba pieturām no sagatavēm bija jāsaliek ģerbonis ‘Lutera roze‘ pēc iespējas oriģinālkrāsās. Savukārt citā pieturā – Krusta draudze bija sagatavojusi skeču, kur M. Luteru atveidoja Signe Paula. 

Pēc kafejnīcas sekoja ceļš uz Mācītājmāju, kur notika vakariņas, ugunskurs, dziesmas, spēles, liecības. Valtaiķu draudzes pārstāve sveica klātesošos sirsnīgā uzrunā un pasniedza draudzes priekšnieka pašceptu kūku. Cīravas draudzes māsas [vārds tiek noskaidrots] dzeju lasīja Rudīte Losāne, Megijas Krieviņas muzikālā pavadījumā. Ar ‘Daudz baltu dieniņu’ dalībnieki sirsnīgi sveica Daci Balodi. Apsveikuma dziesmu Dievam un visiem draudžu dienu dalībniekiem veltīja arī Krusta draudzes jauniešu ansamblis. Prāvests Klāvs Bērziņš sirsnīgi aicināja draudzes kopā svinēt Ticības atjaunošanas svētkus jeb Reformācijas 500.jubileju Rīgas Sv.Pētera baznīcā 2017.gada 31.oktobrī. Aizputes draudze mīļi uzteica viesu dažādās prasmes dāliju audzēšanā, kūku cepšanā, dzejošanā un cienāja ar pašceptu maizīti, aicinot izteikties ikvienu, kurš netika pie vārda priekšnesumu laikā. Cilvēki priecājās par skaisti pavadīto dienu un visu, ko, pateicoties Dievam, kopā paveikuši un piedzīvojuši. Pēc sadraudzības bija paredzēts “Nakts futbols”. Nakšņošana notika Kazdangas saieta namā. 

 

Otrā diena, 27.08.2017. 

Pēc rīta nodarbībām un brokastīm notika dievkalpojums. Tajā piedalījās un mācītāju Urdzi dzimšanas dienā no visiem
sveica arī Signes Paulas atveidotais Mārtiņš Luters. Sekoja aizlūgumi par kopējām vajadzībām. Pēc dievkalpojuma baznīcā
notika Agapes mielasts, par kura izcelsmi atgādināja Mārtiņš Urdze. 

Nodarbību “Stiprinājums” vadīja Renārs Briedis, kurš ir arī advokāts, un superintendants Klauss Lofts (Klaus Looft), kas iepazīstināja klātesošos ar sevi kā ar reformācijas cilvēku, brīvu savā būtībā, – no vācu valodas viņa uzrunu tulkoja M. Urdze.

Pēc pusdienām plkst. 14.00 dalībnieki atvadījās un devās mājup.

Draudžu dienu ideja bija – stiprināt sadraudzību starp draudzēm un vienai otru atbalstīt. Moto – ‘Dievs Kungs ir mūsu stiprā pils. Dieva spēks manā nespēkā varens parādās.’

Ar bērniem Draudžu dienu laikā strādāja profesionāls pedagogs, kam palīdzēja Krusta draudzes Svētdienas skolas audzēknes.

Ziņa sagatavota no video un Aizputes draudzes tīmekļa vietnes materiāliem. 

Pasākuma programmu sk. TE>