Filmas par projektu “SEMPRE Accelerators” latviski un angliski

 Pr111

Projekta “SEMPRE Accelerators”, X004, ietvaros ir tapušas 2 informatīvas filmas latviešu un angļu valodās par Rucavas mikroprojektā “Recepšu burtnīca” īstenoto apmācību ciklu “Lēti, garšīgi, veselīgi” cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Filmās uzņemtās epizodes ir no apmācību kursa noslēguma, kurā dalībnieki saņēma arī apliecinājumus par dalību.

Par apmācībām bija ļoti liela interese. Katrā no sešām apmācību reizēm piedalījās 25 dalībnieki no Rucavas atbalsta grupām cilvēkiem ar īpašām vajadzībām “Cerību stariņš”, “Varavīksne” un “Vienmēr jaunas”.

Filmas veidoja Verners Bokums un Agris Anziķis. Filmas tekstu latviešu valodā ierunāja projekta veicinātāju komandas locekle, Rucavas atbalsta grupas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām “Cerību stariņš” dalībniece Velga Lībeķe, kurai tā bija iespēja gūt jaunu un atšķirīgu pieredzi runas un uzstāšanās prasmēs, kā arī papildināt projekta laikā veicinātāju komandas dalībniekiem rīkotajās publiskās uzstāšanās apmācībās gūtās zināšanas. Teksta anglisko variantu ierunāja Liepājas Diakonijas centra valdes loceklis Fēlikss Kovaļišins.

Filmu idejas autors: Liepājas Diakonijas centrs. 

 

 

 

 

Ziņa un foto: projekta koordinētāja Karīna Krieviņa. 

__________________________________________________________________________________

Logotips

 

 

 

Sākot ar 01.05.2019. biedrība “Liepājas Diakonijas centrs” īsteno INTERREG V-B Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014.—2020. gada periodā projektu “SEMPRE Accelerators for Service Co-Creation (SEMPRE Accelerators)”.