Filma Veiksmes stāst(i) …

Liepājas Krusta draudzes Pārrunu grupa par Bībeli un dzīvi, ievadot Reformācijas 500 gadu jubilejai veltīto pasākumu ciklu, sagatavoja filmu “Veiksmes stāst(i) …”

Filmai ir trīs daļas. Katrā no tām atšķirīgā veidā grupas dalībnieki izsaka savas pārdomas un attieksmi par Latvijā notiekošo, izstāsta savu personisko pieredzi un radoši interpretē Bībeles līdzību mūsdienu apstākļos.

3. un 7. jūlijā Liepājas Krusta baznīcas mazajā zālē notika filmas prezentācija, un pēc noskatīšanās tikām aicināti turpināt diskutēt par draudzes Pārrunu grupas par Bībeli un dzīvi aizsāktajiem jautājumiem.

Skatīties filmu varam šeit>

Filmas veidotājs – Fēlikss Kovaļišins.

muzeju1

Tā kā 2013.gada 18.maijā, Muzeju naktī, Liepājas Krusta baznīca darbojās kā pārdomu miera punkts, ir apkopota informācija – šī punkta apmeklētāju pārdomu rezultāts par jautājumu JA RUNA IR PAR DZĪVĪBU, TAD…

Vairāk par muzeju nakts pasākumiem mūsu baznīcā – Kalpot.lv avīzes nākamajā numurā.