Gada atskats – Krusta draudzes / Liepājas Diakonijas centra darbības 2022. gadā

Ievads

Krusta baznīcā un Liepājas Diakonijas centrā 2022. gadā pēc ierobežojumiem, kas saistīti ar pandēmiju, beidzot atkal varēja notikt daudzas aktivitātes; draudze, kurā ir 95 draudzes locekļi, turpina mācītāja Mārtiņa Urdzes iesākto darbu. Viens no viņa impulsiem ir īpaši efektīvs: uzņemties kopīgu atbildību par veiksmīgu draudzes dzīvi. Mācītāja vieta joprojām ir brīva. Diakonijas centra vadītāja Karīna Krieviņa un neliela komanda kopā ar viņu organizē ikdienas darbu draudzē, kā arī dievkalpojumus, projektus un citus pasākumus.

Turpinās juridiskie strīdi ar Latvijas Evanģēliski luterisko baznīcu (LELB). 2022. gadā bija panākums: Latvijas Augstākā tiesa nolēma, ka Krusta baznīcas draudzes nosaukums ir likumīgs un netiks atsaukts, kā to pieprasīja LELB.

Nākamais tiesas datums bija 14.02.2023., kad LELB ierosināja izlīgumu un pašreiz sagatavo izlīguma noteikumus. Ņemot vērā neskaidro iznākumu, pagaidām ir apturēti steidzami nepieciešamie draudzes ieguldījumi, piemēram, baznīcas jumta remonts vai arī bojātā lifta remonts. Tas neietekmē draudzes un diakonijas darba saturu.

Darbības 2022. gadā

Dievkalpojumi

Jau sen par pašsaprotamu ir kļuvusi draudzes tīklošanās, izmantojot Zoom; trīs no iknedēļas svētdienas dievkalpojumiem notika šādā veidā – lielākoties mēs paši, dažkārt arī ar viesu sludinātāju. Katru svētdienas pēcpusdienu baznīcā notika dievkalpojums ar Agapes mielastu. Reizi mēnesī tika organizēts dievkalpojums, kurā piedalījās arī aizvietojošie mācītāji.

Liepājas priekšpilsētā esošajā lielajā veco ļaužu un invalīdu centrā VSAC “Ilģi” šogad dievkalpojumi notika vairākas reizes, un tajos piedalījās aptuveni 40 cilvēku. Par šo garīgo dievkalpojumu tur rūpējas neliela Krusta draudzes komanda, kurā ir lektori un mūziķi.

Liepājas veco ļaužu pansionāta Ganību ielā pēdējo mēnešu laikā aprūpe ir bijusi nedaudz atstāta novārtā. Tomēr cilvēki ir uzmanības centrā, un nākamajā gadā tur atkal tiks piedāvāta pastorālā aprūpe.

Regulārās grupas

Diakonijas centrā turpina darboties dažādas grupas, piemēram, Anonīmo alkoholiķu grupa, senioru pulciņš, Bībeles diskusiju grupa, cilvēki ar garīgās/ kognitīvās un fiziskās attīstības traucējumiem. Ar draudzes atbalstu ratiņkrēslu lietotāju grupa šogad ir izveidojusi savu asociāciju, kas cīnās par lielāku pieejamību pilsētā.

Katru nedēļu notiek “Dvēseles enkura” grupas (šīs publikācijas 1. attēlā) tikšanās, lai sniegtu atbalstu cilvēkiem ar psiholoģiskām, kā arī fiziskām problēmām. Galvenā tēma bija norādījumi, kā tikt galā ar stresu. Pēc tam ir kopīgas pusdienas.

Drēbju kamerā strādā brīvprātīgie, tāpēc tagad tas ir atvērts četras dienas nedēļā.

Katru nedēļu draudzes padome tiekas arī uz dievkalpojumiem un darba sanāksmēm.

Straujais malkas cenu kāpums 2022. gadā draudzei ir jauns izaicinājums, jo visas telpas tiek apsildītas ar malku. Latvijas valsts kompensēja elektroenerģijas izmaksu pieaugumu.

Projekti

2022. gadā tika īstenoti arī divi finansēti pasākumi:

Liepājas pilsētas atbalstītā “Talantu darbnīca 2022” un Aktion Mensch projekts “Dzirkstele”.

“Talantu darbnīcas” mērķa grupa bija cilvēki ar īpašām vajadzībām, vecāka gadagājuma bezdarbnieki un vientuļi pensionāri. Tika piedāvātas dažādas radošas aktivitātes: dizains ar mozaīkas akmentiņiem, aušana un mākslas terapija. Rehabilitācijas sporta grupā tika iekļauti arī bēgļi no Ukrainas, lai sniegtu viņiem nelielu izklaidi un sabiedrību.

Otrais projekts – “Dzirkstele” ir par stresa pārvaldības vadlīnijām. Ar dažādām gleznošanas metodēm, smaržām un mūziku bija daudz iespēju pašizziņai.

Individuālā aprūpe

2022. gadā pieauga to cilvēku problēmas, kam jau bija nepieciešama palīdzība. Tas bija jūtams gan materiālā līmenī (daži cilvēki tagad ietaupa autobusa biļetei uz Diakoniju), gan psiholoģiski.

Jau gadiem ilgi tiek sniegts atbalsts personām, kuras vairs nespēj tikt galā ar parastajiem pabalstiem. Karīna Krieviņa to raksturo šādi: “Īpašiem cilvēkiem nepieciešama īpaša aprūpe.” Starp tiem ir arī bijušais mācītājs un dzejnieks. Viņa dzejoļu grāmata tika izdota gada nogalē arī Krusta draudzes locekļu un draugu atbalstu.

Citas aktivitātes

Šopavasar Liepājā notika Atvērto baznīcu dienas/Baznīcu nakts pasākumi. Savas durvis vēra arī Krusta draudze. Visas dienas garumā notika krāšņa programma ar mūziku un lasījumiem. Pusdienas apmeklētājiem tika pasniegtas dārzā pie baznīcas. Cilvēki ieradās un piedalījās visu dienu. Bija arī daudz apmeklētāju no citām draudzēm.

Rudenī pēc trīs gadu pārtraukuma atkal varēja notikt draudzes tradicionālie ‘Ābolsvētki’. Tie bija nedaudz mazāk apmeklēti nekā iepriekšējos gados, taču bija daudz ābolu un ievārījumu, citu augļu un dārzeņu, kā arī loterija, izsole un citas atrakcijas.

Gada pēdējās nedēļās īpaša akcija tika veltīta cilvēkiem Ukrainā: cimdi un zeķes tika adīti, filcēti, savākti un nogādāti uz Ukrainu ar kādas uzticīgas draudzes locekles starpniecību.

Publicēts arī vietnē https://martins.urdze.lv/