Kalpot.lv Nr.7

Kalpot.lv jaunākajā (7) numurā vispirms mūs uzrunā māc. Mārtiņš Urdze. Viena no izdevuma redaktorēm Karīna Krieviņa intervē Krusta draudzes Svētdienas skolas, kam nesen apritēja 15 gadi, skolotājas, informē par tās jaunumiem un citām draudzes un Diakonijas aktivitātēm. Publicēts arī Karīnas intervijas ar LELBāL arhibīskapu Ernstu Elmāru Rozīti turpinājums un viņas jaunākā intervija ar Ēriku Kursīti. Inga Audere vēsta par Diakonijas centra projektu jaunumiem; LELB apbalvojuma “Uzticības vairogs” pasniegšanu Viesturam un Dzidrai Šneideriem, 2013.gada 3.novembrī Krusta draudzē viesojoties bīskapam Pāvilam Brūveram; par Liepājas Diakonijas centram piešķirto Liepājas domes atzinību Brīvprātīgo godināšanas pasākumā 2013; Rasmas Jonases dzejas krājuma “Dzīve iet tālāk” atvēršanu Diakonijas centrā;  Vietnes kalpot.lv administratora Toma Urdzes viesošanos u.c. Šoreiz izdevumā varam lasīt arī Gavēšanas ABC – pieredzē dalās T. Urdze, www.saliedet.lv.

Izdevums (melnbalts, 20 lpp.) pieejams Krusta baznīcā un Liepājas Diakonijas centrā.