Krusta draudzē augustā viesojās mācītāja Gita Putce un sveicām Mārtiņu Urdzi 60 gadu jubilejā

GP

2020. gada 9. augustā Liepājas Krusta ev. lut. draudzes dievkalpojumā, kas notika Krusta baznīcas dārzā, piedalījās mācītāja-emeritus Gita Putce.  

 


GP3


Dievkalpojumu iesāka draudzes mācītājs Mārtiņš Urdze. Nolasīt šai svētdienai paredzētos Svēto Rakstu vārdus viņš aicināja Daini Ozoliņu.


GP1


G. Putce savā sprediķī apskatīja notikumu no Lūkas evaņģēlija 7. nodaļas, kur Jēzus viesojas pie farizeja. Viņa dalījās pārdomās par tā laika sabiedrības attieksmi pret cilvēkiem, ko uzskatīja par grēciniekiem, – iepretī Dieva Dēla attieksmei – cik tās bija diametrāli pretējas. Vērtējot situāciju mūsdienās, mācītāja atzina, ka līdzīgi arī mūsdienās par cilvēkiem sabiedrībā mēdz veidot jau gatavus spiedumus, uzliekot tādas kā klišejas, štampus. G. Putce uzsvēra, ka kopš brīža, kad saņemam par sevi viedokli no Jēzus, citu cilvēku viedoklis, kas ar Viņa viedokli nesakrīt, neko vairs nenozīmē. Līdzīgi kā tai sievietei farizeja namā, kas Jēzus kājas slacīja ar savām asarām, nožāvēja ar saviem matiem, skūpstīja tās un svaidīja ar eļļu. Dieva viedoklis Jēzus pasludinājumā: “Tev tavi grēki piedoti,”, visticamāk, noteica visu Lūkas ev. pieminētās sievietes turpmāko dzīvi. – Tā arī mums šis Bībeles notikums atgādina – noņemt sev štampus un klišejas, ja kāds mums cenšas tādus uzlikt, – sacīja G. Putce. 

 

Mācītāja Gita Putce piedalījās Krusta draudzes dievkalpojumā arī 16.08.2020. Savukārt 30.08.2020. pēc dievkalpojuma draudze sveica mācītāju Mārtiņu Urdzi 60 gadu jubilejā.


GP2

 

Foto un info: biedrība “Kristīga Atbalsta Apvienība”