Diakonijā

Lai gan Krusta draudzes jauniešu regulārās pulcēšanās, kādas tās bija agrāk, uz laiku ir pārtrauktas, jaunieši aktīvi iesaistās draudzes un Diakonijas centra rosībā - Svētdienas skolas darbā kā asistenti, draudzes ansamblī un citur.

Šajā sadaļā varam iepazīties ar jauniešu aktivitātēm nesenā pagātnē, kas pēc iespējas tiek papildināta ar jaunām ziņām. 

Liepājas Krusta draudzes padomes un valdes vēlēšanās 2012.gada 25.martā par jauniešu  vadītāju ievēlēta Helga Krieviņa. Iepriekš jaunieši darbojās Leldes Skaldes vadībā, kura tolaik bija arī Latvijas kristīgās studentu brālības Liepājas grupas vadītāja (sk. intervijā te>).