Ielūgums uz Ābolsvētkiem Liepājā 5.oktobrī

Sestdien, 5.oktobrī, no plkst. 9.30 līdz 14.00 Kr.Valdemāra ielā 7 pie Krusta baznīcas Liepājas Diakonijas centrs jau ceturto reizi rīko labdarības pasākumu “Ābolsvētki”. Ar saziedotajiem līdzekļiem tiks atbalstīts Krusta ev.lut. baznīcas remonts. Zemnieki no apkārtējiem novadiem dāvā savas ražas- augļus, dārzeņus u.c., ko Ābolsvētkos varēs iegādāties par ziedojumiem. Pasākumu kuplinās folkloras kopa “Saknes”, ukraiņu tautas dziesmu ansamblis “Barvinok”, Sarkanā Krusta senioru ansamblis “Dzirkstele”. Būs loterija un izsole, iespēja padzert kafiju vai tēju, baudīt ābolu rausi un daudz kas cits. Visi mīļi gaidīti!

Pasākumu programmu sk. zemāk.

Labdarības pasākums

ĀBOLSVĒTKI

5.oktobrī

Kr. Valdemāra ielā 7, Liepājā


9.30 Svētbrīdis Liepājas ev. lut. Krusta baznīcā.

no

10.00 Augļi un dārzeņi no zemnieku saimniecībām pret ziedojumiem, nodarbības bērniem.

No plkst. 10.00 – 12.30 Krusta baznīcas dārzā būs atvērta kafejnīca.

10.00 Folkloras kopa “Saknes”.

11.00 Ukraiņu tautas dziesmu ansamblis “Barvinok”.

Loterija.

11.30 Sarkanā Krusta senioru ansamblis “Dzirkstele”.

12.00 Izsole.

12.30 Izloze.

13.00 Sadraudzības mielasts.

14.00 Nobeigums.

Aicināts ikviens interesents, kam ir nepieciešamība un interese!

Pasākumā iegūtie līdzekļi tiks izlietoti Liepājas Krusta ev. lut. baznīcas remontam.

Lietus gadījumā pasākums notiks Krusta baznīcā un Diakonijas centrā.

Pasākumu rīko biedrība „Liepājas Diakonijas centrs” sadarbībā ar Liepājas apkārtnes zemniekiem, rokdarbniekiem, kaimiņiem.