Ielūgums uz Ābolsvētkiem

 

Labdarības pasākums

 

ĀBOLSVĒTKI

 

4.oktobrī

 

Kr. Valdemāra ielā 7

 

9.30                  Svētbrīdis Liepājas ev. lut. Krusta baznīcā

 

10.00 – 14.00   Augļi un dārzeņi no zemnieku saimniecībām                                      

                         pret ziedojumiem;

                         darbnīcas bērniem;

                         novuss, dambrete

10.00 – 12.30   Ābolu rauši, tēja, kafija

10.00                Kristīgā b/d dejotāju grupa „Mazputniņi”

10.30                Cirka studija „Bez temata”

11.00                Otaņķu etnogrāfiskais ansamblis

          

11.30                Loterija

12.00                Izsole

12.30                Izloze

        

13.00                Sadraudzības mielasts

14.00                Nobeigums

 

Aicināts ikviens interesents, kam ir nepieciešamība un interese!

Pasākumā iegūtie līdzekļi tiks izlietoti labdarībai.

Lietus gadījumā pasākums notiks Krusta baznīcā un Diakonijas centrā.

 

Ar pasākumā iegūtiem līdzekļiem atbalstīsim palīdzības darbu:

– Ukrainas vācu ev. lut. draudzes darbu Dņepropetrovskā;

– Bērnu un jauniešu centru “Dzīvā cerība” Odesā.

 

Pasākumu rīko biedrība „Liepājas Diakonijas centrs” sadarbībā ar Liepājas apkārtnes zemniekiem un rokdarbniekiem