Ielūgums uz apmācību lekciju “SEMPRE” projekta ietvaros 10.04.2017.

Liepājas Diakonijas centrs sadarbībā ar SUSTENTO Mācību centru  “SEMPRE” projekta ietvaros aicina uz apmācību lekciju pirmdien, 2017.gada 10. aprīlī plkst. 11.00, Liepājas  Krusta baznīcas mazajā zālē, Kr.  Valdemāra ielā 7.

 

Apmācības                                                                                   10.04.2017.

________________________________________________________________logotipi1

                                     

                                    Ielūgums

 

Liepājas Diakonijas centrs sadarbībā ar SUSTENTO Mācību centru  “SEMPRE” projekta ietvaros uzaicina Jūs uz apmācību lekciju pirmdien, 10. aprīlī, plkst. 11.00 Liepājas  Krusta ev. lut. baznīcas mazajā zālē, Kr.  Valdemāra ielā 7.

 

Paredzēta sekojoša dienas kārtība:

11: 00  Lekcija “Sociālais darbs ar personām ar intelektuālās attīstības traucējumiem un personām ar psihiskiem traucējumiem”.

13: 00 Kafijas pauze

13: 30 Lekcijas turpinājums

16: 00 Noslēgums

 

Apmācības vadīs Māris Grāvis (SUSTENTO Mācību centrs)

 

 

Apmācību mērķis: Pilnveidot sociālā darba speciālistu specifiskās zināšanas un prasmes darbam ar personām ar garīga rakstura traucējumiem. Attīstīt prasmes identificēt un izprast mērķa grupas personības specifiku un uzvedības īpatnības, klientu grupas problemātiku, mācīties tolerances un atbalsta sniegšanas pieejas.  


Būs iespēja saņemt apliecinājumus par piedalīšanos apmācībās.

Informācijai:

 

SUSTENTO –  sadarbības organizācija Latvijas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām no 2002.gada. SUSTENTO ir apvienojušās 48 organizācijas. Kopējais biedru skaits ir ap 50 000 cilvēku visā Latvijā. SUSTENTO ir Latvijas lielākā cilvēku ar invaliditāti un pacientu organizāciju apvienība, kuras mērķis ir veicināt vienlīdzīgas līdzdalības iespējas ikvienam, sekmējot cilvēku ar īpašām vajadzībām tiesību ievērošanu, lai nodrošinātu pilnvērtīgu iekļaušanos sabiedrībā. 
Ikdienā SUSTENTO aktīvi strādā, lai Latvijas valdība veidotu tādu politiku, kas nodrošina cilvēku ar invaliditāti un hroniskām slimībām cilvēktiesības un nediskrimināciju.

 

 

Lūgums apstiprināt savu piedalīšanos pie Liepājas Diakonijas centra darbinieces Karīnas Krieviņas, mob. 26805090.

 

Ļoti priecāsimies par Jūsu līdzdalību šajā  sapulcē!