Ielūgums uz informatīvu sapulci par “SEMPRE” projektu 29.04.2016.

Liepājas Diakonijas centrs kopā ar Liepājas sociālo dienestu uzaicina Jūs uz informatīvu sapulci par “SEMPRE” projektu. Sapulce notiks piektdien, 29. aprīlī, plkst. 11.00, Liepājas Krusta baznīcā, K. Valdemāra ielā 7, Liepājā. 

 

 

 

Sempre logo

 

Sapulcē būs iespēja:

– saņemt informāciju par SEMPRE projekta norisi;

– pārrunāt vietējā sadarbības tīkla izveidošanu un darbību;

– dalīties ar to, kādu pienesumu sapulces dalībnieki var dot, lai uzlabotu dzīves apstākļus cilvēkiem ar īpašām vajadzībām Liepājā un novados.

– iepazīties ar Latvijas Universitātes pārstāvjiem, kas informēs par gaidāmo pētījumu.

 

SEMPRE projektu atbalsta  INTERREG Baltijas jūras reģiona programma. Tas ir apstiprināts un ilgs līdz 28.02.2019. “SEMPRE” ir saīsinājums no angļu valodas un latviskā tulkojumā nozīmē “Sociālā spēcināšana reģionos”.

 

Projektam ir vairāki līmeņi:

– vietējais sadarbības tīkls;

– valstiska mēroga sadarbības tīkls;

– starptautiskā sadarbība ar kopā 16 partneriem no Baltijas jūras reģiona valstīm.

 

Liepājas Diakonijas centrs (LDC) izveidos sadarbības tīklu ar tām organizācijām Liepājas pilsētā un apkārtējos novados, kas ir ieinteresētas uzlabot pieaugušu cilvēku ar invaliditāti dzīves apstākļus.

 

Projekta pirmais solis sadarbībā ar Latvijas Universitāti būs pētījums par to, kā dzīvo un strādā cilvēki ar invaliditāti trīs novados (Grobiņa, Priekule, Rucava) un Liepājā.

 

No savas puses mēs gribētu:

– apzināt cilvēku ar garīgiem traucējumiem vēlmes un vajadzības, lai varētu to savienot ar visā valstī paredzēto DI (deinstitucionalizācijas) plānu;

– salīdzināt situāciju Liepājā un novados,

– stiprināt sadarbību starp apkārtējiem novadiem un Liepājas pilsētu.

 

 

Iesaistīsimies katrs ar savām zināšanām, kontaktiem un spējām un mēģināsim kopā uzlabot dzīves situāciju cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

 

Ļoti priecāsimies par Jūsu līdzdalību šajā  sapulcē!

 

Lūgums apstiprināt savu piedalīšanos pie LDC darbinieces Karīnas Krieviņas, mob. 26805090.

 

 

Ar cieņu,

Mārtiņš Urdze,

Liepājas Diakonijas centrs

mob. 28254886

E-pasts: martin.urdze@gmail.com