Ielūgums uz Liepājas Krusta draudzes ārkārtas kopsapulci 04.06.2017.

2017.gada 4. jūnijā pēc dievkalpojuma plkst. 16.30 notiks Liepājas Krusta evaņģēliski luteriskās draudzes ārkārtas kopsapulce. Aicināti piedalīties visi draudzes locekļi personīgi vai pilnvarot citu draudzes locekli, kas balsos Jūsu vietā.

 

Ielūgums uz Liepājas Krusta evaņģēliski luteriskās
draudzes kopsapulci Nr. 2, 2017.gada 4. jūnijā

 

Labdien!

Laipni aicinām Jūs piedalīties Liepājas Krusta evaņģēliski luteriskās draudzes ārkārtas kopsapulcē, kas notiks svētdien, 4. jūnijā, pēc dievkalpojuma plkst. 16.30.

 

Ir paredzēta šāda dienas kārtība:

1. Mācītāja ziņojums par aktuālo situāciju.
2. Draudzes priekšnieces ziņojums.
3. Lēmums par draudzes pārreģistrāciju.
4. Dažādi jautājumi.

 

Gadījumā, ja Jūs nevarat piedalīties, pastāv iespēja pilnvarot citu draudzes locekli, kas balsos Jūsu vietā.

Pilnvaras paraugu var saņemt Diakonijas centrā darba dienās no plkst. 10.00-13.00.

 

Draudzes valdes vārdā
Karīna Krieviņa
Draudzes priekšniece