Ielūgums uz Liepājas Krusta ev. lut. draudzes kopsapulci 18.03.2018.

Laipni aicinām piedalīties Liepājas Krusta evaņģēliski luteriskās draudzes kopsapulcē, kas notiks svētdien, 18. martā, pēc dievkalpojuma plkst. 16.30.

Ir paredzēta šāda dienas kārtība:

1. Mācītāja ziņojums par 2017.gada darbību un par aktuālo situāciju
2. Draudzes priekšnieces ziņojums par 2017.gada Draudzes padomes darbību
3. Revīzijas komisijas ziņojums
4. Gada pārskata apstiprināšana
5. Dažādi jautājumi

Gadījumā, ja Jūs nevarat piedalīties,
• pastāv iespēja pilnvarot citu draudzes locekli, kas balsos Jūsu vietā.
• lūdzam parakstīties Diakonijas centrā, ka esat saņēmuši informāciju par Draudzes kopsapulci.

Pilnvaras paraugu var izdrukāt pielikumā, kā arī saņemt pēc dievkalpojuma vai pie priekšnieces vietnieces Anitas Rupeikas Diakonijas centrā, darba dienās, no plkst. 10.00-13.00.

Cieņā

Draudzes priekšniece