Ielūgums uz Liepājas Krusta ev. lut. draudzes sapulci 14.08.2022.

2022. gada 14. augustā plkst. 15.00 Liepājas Krusta baznīcā, K. Valdemāra ielā 7, notiks dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu. Kalpos mācītājs Ainārs Kostanda..

Pēc dievkalpojuma plkst.16.30 būs Liepājas Krusta ev. lut. draudzes sapulce.
Ja Jūs nevarat piedalīties sapulcē, varat pilnvarot Jums zināmu draudzes cilvēku.