Ielūgums uz Raivo Bitenieka krājuma “ĀRA” PRĀTS atvēršanu

Projekta vadītāja un dzejas krājuma sastādītāja Ērika Birzkopa, “Helikons”; mākslinieks Uldis Baltutis; izdots ar Liepājas Kultūras pārvaldes un privātu ziedotāju atbalstu; info no Ievas Birules-Bobinskas. Paldies Liepājas Krusta ev. lut. draudzei un tās vadītājai Karīnai Krieviņai par aktīvu ziedojumu vākšanu!