Ielūgums uz sapulci 27.06.2019. par atbildēm uz konferences “Lemti nabadzībai – kā izdzīvot cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” rezolūciju

2019. gad27. jūnijā plkst. 12.00 Liepājas Krusta baznīcas mazajā zālē notiks sapulce, kurā tikapspriestas uz konferences rezolūciju “Lemti nabadzībai – kā izdzīvot cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” saņemtās atbildes (TE>)