Ielūgums uz vietējā sadarbības tīkla sapulci 10.02.2017.

logotipi1

Liepājas Diakonijas centrs kopā ar Liepājas pilsētas Domes Sociālo dienestu uzaicina Jūs uz vietējā sadarbības tīkla sapulci “SEMPRE” projekta ietvaros. Sapulce notiks piektdien, 10. februārī plkst. 11.00 Liepājas Krusta ev. lut. baznīcas telpās, K. Valdemāra ielā 7, Liepājā.

Paredzēta sekojoša dienas kārtība.

11:00 Iepazīšanās
11:10 Mārtiņš Urdze – aktuāla informācija par SEMPRE projektu
11:20 Pārrunas ar Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūru “Liepājas sabiedriskais transports” un ar A/S “Liepājas autobusu parks” par Liepājas sociālo organizāciju sadarbības tīkla atklāto vēstuli par izmaiņām saistībā ar bezmaksas biļetēm cilvēkiem ar invaliditāti
12.00 Par Vides pieejamības darba grupu
Kafijas pauze
12.30 Ziņojums par Rucavas konferenci “Stiprinot sadarbību” un atbalsta grupu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
12.50 Ziņojums par Grobiņas novada konferenci “Stiprinot sadarbību” Medzē
13.10 Nākamie soļi – konferences novados, mikroprojekti, apmācības, semināri
13.30 Dažāda informācija (Deinstitucionalizācijas plāna norise, par sociālajiem uzņēmumiem, aptauja u.c.)
14.00 Noslēgums

Lūgums apstiprināt savu piedalīšanos pie Liepājas Diakonijas centra darbinieces Karīnas Krieviņas, mob. 26805090.

Ļoti priecāsimies par Jūsu līdzdalību šajā sapulcē!