Iesniegums par rezolūciju “Lemti nabadzībai? Kā izdzīvot cilvēkiem ar īpašām vajadzībām?”

Atsaucoties uz LR Valsts prezidenta kancelejas aicinājumu – arī turpmāk aktīvi iesaistīties un veidot ar Saeimu un Ministru kabinetu un nozaru ministrijām kā politikas īstenotājiem uz sadarbību vērstu dialogu (sk. Latvijas Valsts Prezidenta kanceleja “Liepājas Diakonijas centrs” (LDC) vadītājam Mārtiņam Urdzem 02.05.2019, Nr. 796) – LDC sniedz savu viedokli par saņemtajām atbildēm uz rezolūciju “Lemti nabadzībai? Kā izdzīvot cilvēkiem ar īpašām vajadzībām?” Pielikumā sk. iesniegumu LR valdībai, mēdijiem, sabiedrībai.