Iespēja iesaistīties projektā

Aicinātas piedalīties projektā: 

  • personas ar funkcionāliem traucējumiem,
  • pensijas un pirmspensijas vecuma personas. 

 Katrs dalībnieks izies motivācijas programmu, mācīsies datorapmācības un individuālās komercdarbības pamatus. 

Pilnu informāciju sk. pielikumā.