Iespēja ziedot Mārtiņa Urdzes pēdējās vēlēšanās īstenošanai

Limbiķu kapsētas tuvumā atrodas Valsts sociālās aprūpes centrs “Iļģi”, par kura iedzīvotājiem mācītājMārtiņš Urdze daudzus gadus rūpējās. Viņš sev izvēlējās vietu kapsētas tālākajā, pamestajā daļā, kur tiek apbedīti “Iļģi” iemītnieki. Pēdējais projekts, ko viņš mums uzdevis, ir uzstādīt pieminekli šiem cilvēkiem. Piemineklis atveidos Jēzu ar atvērtām rokām. Uzraksts būs: “Nāciet šurp pie Manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi. Es jūs gribu atvieglināt.” (Mat. 11:28)

Kopš Mārtiņa aiziešanas, jau daudzi cilvēki tuvumā un tālumā ir izteikuši vēlēšanos atbalstīt šo ieceri.

 

Ziedojumu konts Latvijā


BANKA: SWEDBANK
BIC: HABALV22
IBAN: LV02HABA0551041046695
Liepājas Diakonijas centrs
Reģ. Nr. 40008103059
Ar norādi: Ziedojums Mārtiņa Urdzes piemineklim 

 

Spendenkonto in Deutschland

Kontoinhaber: Ev.-Luth. Kirchengemeinde Osternburg 
Bank: Landessparkasse zu Oldenburg 
IBAN: DE21 2805 0100 0023 4054 83 
BIC: SLZODE22XXX 
Überweisungszweck: Lettlandhilfe – Christusfigur – M. Urdze

 

Projekta īstenošanas gaitai varēsiet sekot līdzi vietnēs martins.urdze.lv un kalpot.lv.